Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Περί Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών DAC2/CRS Διευκρινήσεις για τη Δέουσα Επιμέλεια: Νέοι λογαριασμοί Φυσικών Προσώπων και Λογαριασμοί Οντοτήτων: Αυτοπιστοποίηση

Back To Top