Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Approved Employer


Πιστοποίηση Τμήματος Φορολογίας Κύπρου, ως εγκεκριμένου εγροδότη επαγγελματικής ανάπτυξης, από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), για την περίοδο 2014 - 2024


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Approved Employer logo guide_vis1.pdf

Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat Tax Department (Cyprus)_10677460_PD (Cyprus) Certificate.pdf


Back To Top