Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Ένστασης και Επιβολής Πρόσθετου Φόρου για Φορολογίες Εισοδήματος Ατόμου που εκδόθηκαν εντός του 2023

Back To Top