Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Πληροφορίες για το Κοινό

Εισαγωγή για προσωπική Χρήση

Όταν εισάγονται αγαθά στη Δημοκρατία επιβάλλεται o ίδιος συντελεστής ΦΠΑ που επιβαρύνει την παράδοση αυτών των αγαθών στη Δημοκρατία. Ο ΦΠΑ πρέπει να καταβάλλεται στο Τελωνείο κατά το χρόνο του τελωνισμού των αγαθών.

Back To Top