Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


Για τα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή αιτήματος για έγκριση/αναγνώριση Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων για σκοπούς του άρθρου 9 (1) (ΣΤ) του περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμου πατήστε εδώ.

Back To Top