Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών επιβάλλεται ως ποσοστό 20%, στο κέρδος που προκύπτει από τη διάθεση ακινήτων στην Κύπρο ή από την πώληση μετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητα στην Κύπρο (με την επιφύλαξη διατάξεων περί διπλής φορολογίας) ανεξάρτητα από τη φορολογική κατοικία μιας εταιρείας ή ενός ατόμου.

Για τους πίνακες αξιών πληρθωρισμού πατήστε εδώ.

Back To Top