Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Συνεισφορά Αλληλεγγύης επί των Πλεοναζόντων Κερδών στους Τομείς του Αργού Πετρέλαιου, του Φυσικού Αερίου, του Γαιάνθρακα και των Διυλιστηρίων


Back To Top