Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ληξιπρόθεσμες Οφειλές
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 4(Ι)/2017: Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών Νόμος του 2017,όπως τροποποιήθηκε
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 129(Ι)2017: Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 158(Ι)2017: Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚΔΠ 200_2017- Γνωστοποίηση με βάση τα άρθρα 3, 5, 6(3) ,9, 11(3) και 19
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 1 (Ι) 2018: Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 65 (Ι) 2018: Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 11(Ι)2020: Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 84(Ι)2020:Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 79(Ι)2021:Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 81(Ι)2024:Ο περί της Διαδικασίας Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2024
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΚ.Δ.Π. 315/2021 Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 3, 5, 6(3), 9 και 11(3)
Back To Top