Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση για την Υποχρεωτική Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών στον Τομέα της Φορολογίας σχετικά με Δηλωτέες Διασυνοριακές Ρυθμίσεις

Τομέας καθορισμού πολιτικής : Τμήμα Φορολογίας

Ομάδες στόχος: Επιχειρήσεις, επαγγελματικές ενώσεις, δημόσιες αρχές και άλλους πιθανούς επηρεαζόμενους.

Περίοδος Διαβούλευσης: Από τις 22/10/2019 μέχρι τις 12/11/2019

Πλαίσιο Διαβούλευσης:Στο σύνολο του περιεχομένου του προσχεδίου του νομοσχεδίου που τροποποιεί τους περί Διοικητικής Συνεργασίας στον Τομέα της Φορολογίας Νόμους του 2012 έως (Αρ.2) του 2018, για την ενσωμάτωση σε αυτούς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2018/822.

Στόχος της Διαβούλευσης: Η συλλογή εισηγήσεων αναφορικά με το περιεχόμενο του Νομοσχεδίου

Υποβολή εισηγήσεων /παρατηρήσεων/προβληματισμών στην ηλεκτρονική διεύθυνση

cpapadopoulou@tax.mof.gov.cy


Στοιχεία Επικοινωνίας
Κλέλια Παπαδοπούλου
Αρχιφοροθέτης
Υπουργείο Οικονομικών - Τμήμα Φορολογίας
Τηλέφωνο:22601918
Ηλεκτρ. Διεύθυνση: cpapadopoulou@tax.mof.gov.cyΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatDAC6 _Νομοσχέδιο για Διαβούλευση.pdf
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνακοίνωση-DAC6_Πρόσκληση σε Δημόσια Διαβούλευση.pdf


Back To Top