Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Πληροφορίες για το Κοινό

Υπηρεσίες Ανακαίνισης και Επισκευής Ιδιωτικών Κατοικιών


Σχετικές πληροφορίες μπορείτε να αναζητήσετε στην Ερμηνευτική Εγκύκλιο ΕΕ199 η οποία αντικαθιστά τις εγκυκλίους ΕΕ118, ΕΕ119 (παρ.12), ΕΕ132 και ΕΕ192.

Back To Top