Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Νέα ημερομηνία υποβολής στοιχείων FATCA


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέα ημερομηνία υποβολής στοιχείων FATCA στο Τμήμα Φορολογίας

Το Τμήμα Φορολογίας ανακοινώνει ότι ως τελευταία ημερομηνία που τα Χρηματοοικονομικά Ιδρύματα μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία FATCA θα είναι η 14η Αυγούστου 2015 και όχι η 31η Ιουλίου 2015 που έχει ανακοινωθεί.

ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
28/7/2015Back To Top