Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

ΝόμοςΚατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 95 (I)/2000:Ο Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος, όπως τροποποιήθηκε
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕπεξηγήσεις για ορθή χρήση της Ενοποιημένης Νομοθεσίας Φ.Π.Α.
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝόμος 95(I)/2000:Ο περί Φ.Π.Α. Νόμος του 2000
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.93(I)/2002:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2002
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.27(I)/2003:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2003
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.172(I)/2003:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2003
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.95(I)/2004:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.148(I)/2005:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2005
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.88(I)/2005:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2005
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.64(I)/2006:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2006
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.86(I)/2006:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόµος του 2006
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.48(I)/2007:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2007
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.87(I)/2006:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2006
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.142(I)/2007:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2007
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.143(I)/2007:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2007
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.25(I)/2008:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.37(I)/2008:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2008
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.38(I)/2008:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2008
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.63(I)/2008:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2008
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.88(I)/2008:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2008
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.35(I)/2009:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2009
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.135(I)/2009:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2009
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.13(I)/2010:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.29(I)/2010:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2010
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.68(I)/2010:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2010
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.97(I)/2010:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2010
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.131(I)/2010:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2010
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.4(I)/2011:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.37(I)/2011:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.129(I)/2011:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.186(I)/2011:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.187(I)/2011:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.16(I)/2012:Ο περί Φ.Π.Α. Νόμος του 2011
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.73(I)/2012:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.133(I)/2012:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.135(I)/2012:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.167(I)/2012:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.172(I)/2012:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2012
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN.83(I)/2013:O περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.118(I)/2013:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.129(I)/2013:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.164(I)/2013:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2013
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.81(I)/2014:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.153(I)/2014:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.154(I)/2014:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.160(I)/2014:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2014
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.215(I)/2015:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.119(I)/2016:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 86(Ι) /2017:Ο περί Φ.Π.Α.(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ135 (Ι)2017:Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ157 (Ι)2017:Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2017
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 39 (Ι)2018:Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ 60 (Ι)2018:Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.121(Ι)/2018: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.31(I)/2019:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.70(Ι)/2019:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.158 (Ι)/2019:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.24 (Ι)/2020:Ο περί Φ.Π.Α. (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.79(Ι)/2020:Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.121 (Ι)/2020:Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.122 (Ι)/2020:Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΝ.147 (Ι)/2020:Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 5) Νόμος του 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN.5(I)/2021: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 6) Νόμος του 2020
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN 72(I)/2021: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN 80(I)/2021: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN 181(I)/2021: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN 182(I)/2021: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2021
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN 32(I)/2022: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN 151(I)/2022: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός- αρ.2) Νόμος του 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN 152(I)/2022: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός- αρ.3) Νόμος του 2022
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN 42(I)/2023: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN 63(I)/2023: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός αρ.2) Νόμος του 2023
Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatN 75(I)/2023: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός αρ.3) Νόμος του 2023

Back To Top