Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις

Πεδίο ΑΦΜ για το σχήμα FATCA XML (προσθήκη νέου κωδικού: 777777777)

Back To Top