Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Aπασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για την πλήρωση δεκαοχτώ (18) θέσεων Αρχιφοροθέτη (ΚΛ Α9, Α11 και Α12) στο Τμήμα Φορολογίας


Back To Top