Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Άλλο Ενημερωτικό Υλικό


Με βάση την εγκύκλιο 2011/1, από 1.4.2011 οι Δηλώσεις Εισοδήματος Εταιρειών και Αυτοεργοδοτούμενων με Λογαριασμούς, συνοδεύονται με δήλωση (φορολογική βεβαίωση) των ανεξάρτητων Ελεγκτών /Φορολογικών Συμβούλων, όσον αφορά τη συμμόρφωση του φορολογικού προσδιορισμού του εισοδήματος, με τις εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί απο το Τμήμα Φορολογίας.
Κάθε νέα εγκύκλιος που εκδίδει το Τμήμα Φορολογίας και αφορά το πιο πάνω θέμα, πέραν από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τ.Φ. - ενότητα "Εγκύκλιοι" -, περιλαμβάνεται και στους πιο κάτω πίνακες, οι οποίοι ενημερώνονται ανά εξάμηνο (30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου έκαστου έτους).

1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2024-30/06/2024
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2023-31/12/2023
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2022-31/12/2022
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2023-30/06/2023
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2022-30/06/2022
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2021-31/12/2021
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2021-30/06/2021
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2020-31/12/2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2020-30/06/2020
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2019-31/12/2019
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2019-30/06/2019
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2018-31/12/2018
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2018-30/06/2018
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2017-31/12/2017
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2017-30/06/2017
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2016-31/12/2016
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2016-30/06/2016
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2015-31/12/2015
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2015-30/06/2015
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2014-31/12/2014
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2014-30/06/2014
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2013-31/12/2013
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2013-30/06/2013
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/07/2012-31/12/2012
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat01/01/2012-30/06/2012
0


Back To Top