Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Αυτοεργοδοτούμενοι


Show details for 01-Έντυπο Αναθεώρησης Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου ΤΦ 001ΑΝ 01-Έντυπο Αναθεώρησης Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου ΤΦ 001ΑΝ
Show details for 02-Έντυπο Υπολογισμού Προσωρινήs Φορολογίαs Ατόμου και Προσω02-Έντυπο Υπολογισμού Προσωρινήs Φορολογίαs Ατόμου και Προσωρινήs Εισφοράs ΓεΣυ αυτοτελώς εργαζομένων
Show details for 2011_ΕΠρ1 αυτ.2011_ΕΠρ1 αυτ.
Show details for 2012_ΕΠρ1 αυτ.2012_ΕΠρ1 αυτ.
Show details for 2013_ΕΠρ1 αυτ.2013_ΕΠρ1 αυτ.
Hide details for 2014_ΕΠρ1 αυτ.2014_ΕΠρ1 αυτ.
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤΦ1 αυτ. Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΠρ1 αυτ. Δήλωση Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕΠρ1 ΛΟΓ. Συμπληρωματική Δήλωση για αυτοεργοδοτούμενους με Λογαριασμούς
Show details for 2015_ΤΦ1 αυτ.2015_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2016_ΤΦ1 αυτ.2016_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2017_ΤΦ1 αυτ.2017_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2018_ΤΦ1 αυτ.2018_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2019_ΤΦ1 αυτ.2019_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2020_ΤΦ1 αυτ.2020_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2021_ΤΦ1 αυτ.2021_ΤΦ1 αυτ.
Show details for 2022_ΤΦ1 αυτ.2022_ΤΦ1 αυτ.


Back To Top