Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 29/02/2024 Υποβολή Δηλώσεων ΤΦ 603 και ΤΦ 602 για τον μήνα Ιανουάριο 2024

☉ 23/02/2024 Παράταση ημερομηνίας υποβολής: (α) της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και (β) του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022, ΜΟΝΟ για τις εταιρείες που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022

☉ 21/02/2024 Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (ΤΦ 7) για το έτος 2024 μέσω του συστήματος TAX FOR ALL (TFA)

☉ 21/02/2024 Αλλαγή στην καταβολή παρακράτησης Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς και Εισφοράς ΓεΣΥ σε πληρωτέα ενοίκια Νομικών Προσώπων (κώδικας 614 και 714 αντίστοιχα)

☉ 01/02/2024 Απαλλαγή από την καταβολή Τέλους για Κεντρικό Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών κατόπιν πώλησης στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης δανείων από 22 Φεβρουαρίου 2021

☉ 15/01/2024 Υποβολή στοιχείων DAC7

☉ 15/01/2024 Γραπτή Εξέταση για την πλήρωση 26 κενών θέσεων Αρχιφοροθέτη (μισθολογική κλίμακα Α9, Α11, Α12)

☉ 21/12/2023 Αναθεώρηση Προσωρινής Φορολογίας

☉ 06/12/2023 Παράταση προθεσμίας καταβολής του Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) 0,4% λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022

☉ 01/12/2023 Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Περί Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών DAC2/CRS Διευκρινήσεις για τη Δέουσα Επιμέλεια: Νέοι λογαριασμοί Φυσικών Προσώπων και Λογαριασμοί Οντοτήτων: Αυτοπιστοποίηση

☉ 17/11/2023 Επιβολή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ σε κρέατα και λαχανικά για την περίοδο 01/12/202-31/05/2024

☉ 28/08/2023 Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογ/σμούς (ΤΦ1 Λογ.) για το Φορολογικό Έτος 2022Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top