Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 04/06/2021 DAC6 – Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις

☉ 19/05/2021 Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων

☉ 18/05/2021 Νέοι κανόνες ΦΠΑ αναφορικά με το Ηλεκτρονικό Διασυνοριακό Εμπόριο

☉ 10/05/2021 Παράταση Υποβολής Δηλώσεων για το έτος 2020: Δήλωση Ατόμου χωρίς Λογαριασμούς (ΤΦ1/ΤΦ1αυτ.), Δήλωση Εργοδότη (ΤΦ7), 2η Δόση Προσωρινής Φορολογίας

☉ 21/04/2021 Δικαιώματα των φορολογουμένων της ΕΕ_ Δημόσια διαβούλευση

☉ 22/03/2021 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρειών και Αυτοεργοδοτουμένων με Λογ/σμούς για το έτος 2019

☉ 11/03/2021 Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας Μηχανογραφικών Συστηματων Τμήματος Φορολογίας

☉ 26/02/2021 DAC6 – Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης

☉ 09/02/2021 Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021, στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID -19 (βλπ σχετική τροποποίηση στην ανακοίνωση 15/2/2020)

☉ 21/10/2020 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top