Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Μονοαπευθυντική Θυρίδα (OSS)/Μονοαπευθυντική Θυρίδα Εισαγωγών (IOSS)


Back To Top