Πιστωτικό ίδρυμα ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε € ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε νόμισμα εκτός από € ΑTM άλλης τράπεζας σε € ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε νόμισμα εκτός από € Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου 3,33% με min: €4 ΔΕ 3,33% με min: €4 3,33% με min: €4 02/4/2021 10:00
Ancoria Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 09/03/2020 10:00
AstroBank 3,33% με min: €4,20 ΔΕ 3,33% με min: €4,20 3,33% με min: €4,20 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) 3,33% με min: €4,20 ΔΕ 3,33% με min: €4,20 3,33% με min: €4,20 20/05/2020 10:00
Ελληνική Τράπεζα 3,33% με min: €4,20 ΔΕ 3,33% με min: €4,20 3,33% με min: €4,20 02/02/2021 10:00
Eurobank Κύπρου ΑΤΜ της τράπεζας Κύπρου/ JCC στην Κύπρο: €0 ΑΤΜ της τράπεζας Κύπρου/ JCC στην Κύπρο: €0 ΑΤΜ όλων των υπολοίπων τραπεζών στην Κύπρο και στο εξωτερικό: 3,33% με min: €4 (εάν ο λ/σμός είναι €) και 3,33% με min: $5 (εάν ο λ/σμός είναι σε USD) ΑΤΜ όλων των υπολοίπων τραπεζών στην Κύπρο και στο εξωτερικό: 3,33% με min: €4 (εάν ο λ/σμός είναι €) και 3,33% με min: $5 (εάν ο λ/σμός είναι σε USD) 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
RCB Bank €0 ΔΕ 1% με min: 1 USD/GBP/CHF, 100 RUB 2,5% με min: 2,5 USD/GBP/CHF, 250 RUB 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου 3,33% με min: €5 3,33% με min: €5 3,33% με min: €5 3,33% με min: €5 01/02/2021 10:00

Σημείωση: Όπου το νόμισμα της ανάληψης μετρητών διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.