Πιστωτικό ίδρυμα ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε € ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε νόμισμα εκτός από € ΑTM άλλης τράπεζας σε € ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε νόμισμα εκτός από € Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου 3,33% με min: €4 ΔΕ 3,33% με min: €4 3,33% με min: €4 02/05/2023 10:00
Ancoria Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 30/09/2022 10:00
AstroBank 3,33% με min: €4,20 ΔΕ 3,33% με min: €4,20 3,33% με min: €4,20 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 20/05/2024 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) 3,33% με min: €4,20 ΔΕ 3,33% με min: €4,20 3,33% με min: €4,20 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα 3,33% με min: €5 ΔΕ 3,33% με min: €5 3,33% με min: €5 02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου ΑΤΜ της τράπεζας Κύπρου/ JCC στην Κύπρο: €0 ΑΤΜ της τράπεζας Κύπρου/ JCC στην Κύπρο: €0 ΑΤΜ όλων των υπολοίπων τραπεζών στην Κύπρο και στο εξωτερικό: 3,33% με min: €4 (εάν ο λ/σμός είναι €) και 3,33% με min: $5 (εάν ο λ/σμός είναι σε USD) ΑΤΜ όλων των υπολοίπων τραπεζών στην Κύπρο και στο εξωτερικό: 3,33% με min: €4 (εάν ο λ/σμός είναι €) και 3,33% με min: $5 (εάν ο λ/σμός είναι σε USD) 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου 3,33% με min: €5 3,33% με min: €5 3,33% με min: €5 3,33% με min: €5 01/06/2021 10:00

Σημείωση: Όπου το νόμισμα της ανάληψης μετρητών διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.