Πιστωτικό ίδρυμα Κατάστημα τράπεζας Ηλεκτρονική Τραπεζική Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου €3,50 €0 02/4/2021 10:00
Ancoria Bank ΔΕ ΔΕ 09/03/2020 10:00
AstroBank €3,40 €0 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) €4 ανά μήνα ΔΕ 20/05/2020 10:00
Ελληνική Τράπεζα €3,40 €0 02/02/2021 10:00
Eurobank Κύπρου €0 ΔΕ 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
RCB Bank €5 €0 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου €3,40 €0 01/02/2021 10:00

Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.