Πιστωτικό ίδρυμα Κατάστημα τράπεζας Ηλεκτρονική Τραπεζική Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου €3,50 €0 11/04/2022 10:00
Ancoria Bank ΔΕ ΔΕ 30/09/2022 10:00
AstroBank €3,40 €0 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ 05/09/2022 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) €4 ανά μήνα ΔΕ 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα €3,40 €0 03/01/2022 10:00
Eurobank Κύπρου €0 ΔΕ 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου €3,40 €0 01/06/2021 10:00

Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.