Πιστωτικό ίδρυμα Ανάληψη μετρητών - Κατάστημα Τράπεζας Ανάληψη μετρητών - ΑΤΜ ίδιας Τράπεζας Ανάληψη μετρητών - ΑΤΜ άλλης Τράπεζας Μεταφορά πίστωσης - Κατάστημα Τράπεζας Μεταφορά πίστωσης - Ηλεκτρονική Τραπεζική Συναλλαγή με πιστωτική κάρτα Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου ΔΕ ΔΕ 2,70%
(εκτός EUR & SEK)
ΔΕ ΔΕ 2,70%
(εκτός EUR & SEK)
02/05/2023 10:00
Ancoria Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 30/09/2022 10:00
AstroBank ΔΕ ΔΕ 2,90% ΔΕ ΔΕ 2,90% 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 20/05/2024 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΔΕ ΔΕ 3% ΔΕ ΔΕ 3% 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα ΔΕ ΔΕ 3,33% επί του ποσού με min: €4,20 ΔΕ ΔΕ 2,90%
(εκτός EUR & SEK)
02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ 2,80% 2,80% ΔΕ ΔΕ 2,80% 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου 3% 3% 3% ΔΕ ΔΕ 3% 01/06/2021 10:00

Σημείωση: (1) Σε περίπτωση ανάληψης μετρητών, ενδεχομένως να υφίσταται και τέλος ανάληψης μετρητών. Βλέπε κατηγορία Ανάληψη μετρητών,
                 (2) Σε περίπτωση Μεταφοράς Πίστωσης, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος διεκπεραίωσης. Βλέπε κατηγορία Μεταφορές Πίστωσης.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.