Πιστωτικό ίδρυμα Τέλος Ρευστότητας Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου ΔΕ 02/05/2023 10:00
Ancoria Bank ΔΕ 30/09/2022 10:00
Astrobank ΔΕ 21/06/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ 20/05/2024 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ 31/10/2022 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΔΕ 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα Για λογαριασμούς φυσικών προσώπων σε ευρώ με ημερομηνία ανοίγματος από 3/1/2022
Υπόλοιπο Λογαριασμού ≤€100.000: 0,00%
Υπόλοιπο Λογαριασμού >€100.000: 0,00%
02/01/2024 10:00
Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης ΔΕ 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου ΔΕ 15/02/2022 10:00