Πιστωτικό ίδρυμα Κατάστημα Τράπεζας - πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς: Ηλεκτρονική Τραπεζική - πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς: Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου Πελάτες Τομέα Λιανικής
Με χρέωση λ/σμού σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της μεταφοράς:
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €8
Από €1.000,01 - €5.000: €13
Από €5.000,01 - €10.000: €16
Από €10.000,01 - €30.000: €20
Από €30.000,01 - €50.000: €26
Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €50.000: €35
Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500

Με χρέωση λ/σμού στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της μεταφοράς:
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €8 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €1.000,01 - €5.000: €13 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €5.000,01 - €10.000: €16 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €10.000,01 - €30.000: €20 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €30.000,01 - €50.000: €26 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €50.000: €35 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πέραν των €50.000: 0,1% επί του ποσού με max: €500, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500

Πελάτες Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων
Με χρέωση λ/σμού σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της μεταφοράς: Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000 : €15
Από €1.000,01 - €5.000: €20 br> Από €5.000,01 - €50.000: €35
Πέραν των €50.000: 0,15% επί του ποσού με max: €500

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €50.000: €40
Πέραν των €50.000: 0,15% επί του ποσού με max: €500

Με χρέωση λ/σμού στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της μεταφοράς:

Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000 : €15 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €1.000,01 - €5.000: €20 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €5.000,01 - €50.000: €35 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πέραν των €50.000: 0,15% επί του ποσού με max: €500, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €50.000: €40 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πέραν των €50.000: 0,15% επί του ποσού με max: €500, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πελάτες Τομέα Λιανικής
Με χρέωση λ/σμού σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της μεταφοράς:
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €4
Από €1.000,01 - €10.000: €7
Από €10.000,01 - €50.000: €10
Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €50.000: €30
Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300

Με χρέωση λ/σμού στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της μεταφοράς:
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €4 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €1.000,01 - €10.000: €7 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €10.000,01 - €50.000: €10 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €50.000: €30 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πέραν των €50.000: 0,06% επί του ποσού με max: €300, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500

Πελάτες Τομέα Διεθνών Δραστηριοτήτων
Με χρέωση λ/σμού σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της μεταφοράς:
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000 : €5
Από €1.000,01 - €10.000: €10
Από €10.000,01 - €50.000: €12
Πέραν των €50.000: 0,065% επί του ποσού με max: €300

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €50.000: €35 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Πέραν των €50.000: 0,065% επί του ποσού με max: €300, πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος

Με χρέωση λ/σμού στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της μεταφοράς:
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000 : €5 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €1.000,01 - €10.000: €10 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €10.000,01 - €50.000: €12 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πέραν των €50.000: 0,065% επί του ποσού με max: €300, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €50.000: €35 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πέραν των €50.000: 0,065% επί του ποσού με max: €300, πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
02/05/2023 10:00
Ancoria Bank Για όλα τα ποσά: 0,20% με min: €7 και max: €250 Για όλα τα ποσά: 0,05% με min: €5 και max: €125 30/09/2022 10:00
AstroBank Εμβάσματα στην ΕΕ σε ξένο νόμισμα και εκτός ΕΕ σε όλα τα νομίσματα: €20 πλέον 0,20% επί του ποσού μεταφοράς με min: €10 και max: €500 Εμβάσματα στην ΕΕ σε ξένο νόμισμα και εκτός ΕΕ σε όλα τα νομίσματα: €20 πλέον 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €400 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank Έξοδα διεκπεραίωσης:
Μέχρι €5.000: €15
Από €5.000 - €50.000: €20

Πέραν των €50.000
Έξοδα διεκπεραίωσης: €30
Έξοδα εμβάσματος: 0,15% με min €10 και max €400 (εφαρμόζεται σε όλες τις πληρωμές)

Έξοδα διεκπεραίωσης:
Μέχρι €5.000: €5
Από €5.000 - €50.000: €10

Πέραν των €50.000
Έξοδα διεκπεραίωσης: €20
Έξοδα εμβάσματος: 0,10% με min €5 και max €250 (εφαρμόζεται σε όλες τις πληρωμές)

20/05/2024 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Από λ/σμό σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα μεταφοράς:
€10 πλέον 0,50% επί του ποσού με min: €25 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)

Από λ/σμό στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα μεταφοράς:
€10 πλέον 0,15% επί του ποσού με min: €25 και max: €410
Από λ/σμό σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα μεταφοράς:
0,35% επί του ποσού με min: €22
(περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)

Από λ/σμό στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα μεταφοράς:
0,10% επί του ποσού με min: €15 και max: €400
10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα Τέλος Δημιουργίας: 0,2% επί του ποσού min: €20 max: €500
Τέλος Διεκπεραίωσης: €0

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων:
Τέλος Δημιουργίας:
Μεταφορά USD: $25
Άλλα νομίσματα: €26

Τέλος Διεκπεραίωσης:
Μεταφορά USD: 0,20% επί του ποσού με min $10 και max $300
Άλλα νομίσματα: 0,20% επί του ποσού με min €10 και max €200

Πλέον για ποσά
Mέχρι €800.000: €0
Από €800.000 μέχρι €2.500.000: €200
Πέραν των €2.500.000: €500
Τέλος Δημιουργίας: 0,15% επί του ποσού min: €15 max: €250
Τέλος Διεκπεραίωσης: €0

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων:
Τέλος Δημιουργίας:
Μεταφορά USD: $25
Άλλα νομίσματα: €20

Τέλος Διεκπεραίωσης:
Μεταφορά USD: 0,20% επί του ποσού με min $10 και max $300
Άλλα νομίσματα: 0,20% επί του ποσού με min €10 και max €200

Πλέον για ποσά
Mέχρι €800.000: €0
Από €800.000 μέχρι €2.500.000: €200
Πέραν των €2.500.000: €500
02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου Μέχρι €2.000 ισόποσο: €8 πλέον 0,1% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €340
Πέραν των €2.000 ισόποσο: €16 πλέον 0,1% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €340
(ίδιο νόμισμα, διαφορετικό νόμισμα, από λ/σμό σε €)
Μέχρι €2.000 ισόποσο: €8 πλέον 0,1% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €340
Πέραν των €2.000 ισόποσο: €16 πλέον 0,1% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €340
(ίδιο νόμισμα, διαφορετικό νόμισμα, από λ/σμό σε €)
31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής
Ανεξαρτήτως ποσού 0,20% επί του ποσού μεταφοράς με min: €7 και max: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €15

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών
Ανεξαρτήτως ποσού 0,25% επί του ποσού μεταφοράς με ελάχιστο: €30 και μέγιστο: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €50
Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής
Ανεξαρτήτως ποσού 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €10

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών
Ανεξαρτήτως ποσού 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης:
€10: για ποσά μέχρι €10.000
€15: για ποσά πέραν των €10.000
15/02/2022 10:00

Σημείωση: Όπου το νόμισμα της μεταφοράς διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.