Πιστωτικό ίδρυμα Κατάστημα Τράπεζας - πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς: Ηλεκτρονική Τραπεζική - πάγια χρέωση ή/και % επί του ποσού μεταφοράς: Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου Με χρέωση λ/σμού σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της μεταφοράς:
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €6
Από €1.000,01 - €5.000: €10 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Από €5.000,01 - €10.000: €12 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Από €10.000,01 - €30.000: €15 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Από €30.000,01 - €50.000: €20 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Πέραν των €50.000: €25 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €25
Πέραν των €1.000: €25 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος

Με χρέωση λ/σμού στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της μεταφοράς:
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €6
Από €1.000,01 - €5.000: €10 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €5.000,01 - €10.000: €12 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €10.000,01 - €30.000: €15 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €30.000,01 - €50.000: €20 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πέραν των €50.000: €25 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €25
Πέραν των €1.000: €25 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Με χρέωση λ/σμού σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της μεταφοράς:
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €3
Από €1.000,01 - €10.000: €5 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Από €10.000,01 - €50.000: €6 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος
Πέραν των €50.000: €22 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €22
Πέραν των €1.000: €22 πλέον τέλος μετατροπής συναλλάγματος

Με χρέωση λ/σμού στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα της μεταφοράς:
Εντός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €3
Από €1.000,01 - €10.000: €5 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Από €10.000,01 - €50.000: €6 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
Πέραν των €50.000: €22 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500

Εκτός ΕΕ/ΕΟΧ
Μέχρι €1.000: €22
Πέραν των €1.000: €22 πλέον 0,2% με min: €7 και max: €500
20/09/2019 10:00
Ancoria Bank Για όλα τα ποσά: 0,15% με min: €11 και max: €500 Για όλα τα ποσά: 0,05% με min: €11 και max: €250 09/03/2020 10:00
AstroBank Εμβάσματα στην ΕΕ σε ξένο νόμισμα και εκτός ΕΕ σε όλα τα νομίσματα: €20 πλέον 0,20% επί του ποσού μεταφοράς με min: €6 και max: €500 Εμβάσματα στην ΕΕ σε ξένο νόμισμα και εκτός ΕΕ σε όλα τα νομίσματα: €20 πλέον 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €400 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank Έξοδα εμβάσματος: 0,20% με min: €5 και max: €400
πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €20
Έξοδα εμβάσματος: 0,15% με min: €5 και max: €250
πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €10
05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Από λ/σμό σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα μεταφοράς:
€10 πλέον 0,50% επί του ποσού με min: €25 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)

Από λ/σμό στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα μεταφοράς:
€10 πλέον 0,15% επί του ποσού με min: €25 και max: €410
Από λ/σμό σε άλλο νόμισμα από το νόμισμα μεταφοράς:
0,35% επί του ποσού με min: €22
(περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)

Από λ/σμό στο ίδιο νόμισμα με το νόμισμα μεταφοράς:
0,10% επί του ποσού με min: €15 και max: €400
17/07/2019 10:00
Ελληνική Τράπεζα Τέλος Δημιουργίας: 0,15% επί του ποσού min: €20 max: €450
Τέλος Διεκπεραίωσης: €0

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων:
Τέλος Δημιουργίας:
Μεταφορά USD: $25
Άλλα νομίσματα: €20
Πλέον €6

Τέλος Διεκπεραίωσης:
Μεταφορά USD: 0,20% επί του ποσού min: $10 max: $300
Άλλα νομίσματα: 0,20% επί του ποσού min: €10 max: €200
Πλέον για ποσά
Mέχρι €800.000: €0
Από €800.000 μέχρι €1.500.000: €150
Από €1.500.000 μέχρι €2.500.000: €250
Από €2.500.000 μέχρι €3.500.000: €350
Από €3.500.000 μέχρι €4.500.000: €450
Πέραν των €4.500.000: €500
Τέλος Δημιουργίας: 0,10% επί του ποσού min: €10 max: €200
Τέλος Διεκπεραίωσης: €0

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων:
Τέλος Δημιουργίας:
Μεταφορά USD: $25
Άλλα νομίσματα: €20

Τέλος Διεκπεραίωσης:
Μεταφορά USD: 0,20% επί του ποσού min: $10 max: $300
Άλλα νομίσματα: 0,20% επί του ποσού min: €10 max: €200
Πλέον για ποσά
Mέχρι €800.000: €0
Από €800.000 μέχρι €1.500.000: €150
Από €1.500.000 μέχρι €2.500.000: €250
Από €2.500.000 μέχρι €3.500.000: €350
Από €3.500.000 μέχρι €4.500.000: €450
Πέραν των €4.500.000: €500
02/04/2020 10:00
Eurobank Κύπρου Μέχρι €2.000 ισόποσο: €8 πλέον 0,1% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €340
Πέραν των €2.000 ισόποσο: €16 πλέον 0,1% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €340
(ίδιο νόμισμα, διαφορετικό νόμισμα, από λ/σμό σε €)
Μέχρι €2.000 ισόποσο: €8 πλέον 0,1% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €340
Πέραν των €2.000 ισόποσο: €16 πλέον 0,1% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €340
(ίδιο νόμισμα, διαφορετικό νόμισμα, από λ/σμό σε €)
02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ 31/10/2018 10:00
RCB Bank 0,3% με min: €43 και max: €200 περιλαμβανομένου SWIFT €12,50 0,3% με min: €43 και max: €200 περιλαμβανομένου SWIFT €12,50 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής
Ανεξαρτήτως ποσού 0,20% επί του ποσού μεταφοράς με min: €7 και max: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €15

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών
Ανεξαρτήτως ποσού 0,25% επί του ποσού μεταφοράς με ελάχιστο: €30 και μέγιστο: €500 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €50
Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής
Ανεξαρτήτως ποσού 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης €10

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών
Ανεξαρτήτως ποσού 0,15% επί του ποσού μεταφοράς με min: €5 και max: €250 πλέον έξοδα διεκπεραίωσης:
€10: για ποσά μέχρι €10.000
€15: για ποσά πέραν των €10.000
06/04/2020 10:00

Σημείωση: Όπου το νόμισμα της μεταφοράς διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.