Πιστωτικό ίδρυμα Visa Classic Visa Gold Mastercard Classic Mastercard Platinum Κάρτα νέων/εφήβων/φοιτητών Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου ΔΕ ΔΕ Εnter Μastercard
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €6
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ Εnter Μastercard (Υouth)
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €0
Έκδοση PIN: €0
02/05/2023 10:00
Τράπεζα Κύπρου Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €7,50
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 15/02/2022 10:00
Ancoria Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 30/09/2022 10:00
AstroBank Day2Day (Type: Electron)
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €5
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ Visa Platinum
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €80
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €0
Έκδοση PIN: €0
21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 20/05/2024 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΔΕ ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €5
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €8
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €45
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €8
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €90
Έκδοση PIN: €0
Κάρτα Εφήβων "Purple"
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €0
Έκδοση PIN: €0

Κάρτα Φοιτητών "Ocean"
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €5
Έκδοση PIN: €0
02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
Σημείωση: Το τέλος για έκδοση κάρτας αφορά στο τέλος έκδοσης κύριας κάρτας. Ενδεχομένως να υπάρχουν πρόσθετα τέλη για έκδοση πρόσθετης κάρτας.
                  Το τέλος για έκδοση PIN αναφέρεται στο τέλος έκδοσης αρχικού PIN. Ενδεχομένως να υπάρχουν πρόσθετα τέλη για επανέκδοση PIN.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.