Πιστωτικό ίδρυμα Κατάστημα τράπεζας Ηλεκτρονική Τραπεζική Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου €25 €15 02/4/2021 10:00
Ancoria Bank €25 €8 09/03/2020 10:00
AstroBank €14 €7,50 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank €16 €12 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) €20 €16 20/05/2020 10:00
Ελληνική Τράπεζα €30 €20 02/02/2021 10:00
Eurobank Κύπρου €8 €8 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης €20 €20 01/11/2020 10:00
RCB Bank 1o βιβλιάριο: €15
2o και κάθε πρόσθετο βιβλιάριο: €20
€15 για κάθε βιβλιάριο επιταγών 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου €25 €16 01/02/2021 10:00

Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.