Οι πιο κάτω χρεώσεις αφορούν συνήθεις λογαριασμούς. Για τέλη/χρεώσεις σε Λογαριασμούς με Βασικά Χαρακτηρισικά οι καταναλωτές καλούνται να επικοινωνήσουν με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζονται.
Back To Top