Πιστωτικό ίδρυμα ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε € ΑΤΜ ίδιας τράπεζας σε νόμισμα εκτός από € Από το ταμείο ίδιας τράπεζας σε € Από το ταμείο ίδιας τράπεζας σε νόμισμα εκτός από € ΑTM άλλης τράπεζας σε € ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε νόμισμα εκτός από € Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου Enter Mastercard: €0
Enter Mastercard (Youth): €0
ΔΕ Mέχρι €5.000: 0,1% επί του ποσού με min: €1 και max: €4
€5.000,01 - €50.000: 0,1% επί του ποσού με min: €5 και max: €7 Πέραν των €50.000: 0,1%
0,50% πλεόν τέλος μετατροπής συναλλάγματος Enter Mastercard: €2,50
Enter Mastercard (Youth): €0
Enter Mastercard: €2,50
Enter Mastercard (Youth): €0
02/4/2021 10:00
Ancoria Bank ΔΕ ΔΕ 0,1% με min: €2 €0 ΔΕ ΔΕ 09/03/2020 10:00
AstroBank €0 ΔΕ Μέχρι: €10.000: €0
Πέραν των €10.000: 0,10%
Από λ/σμό ιδίου νομίσματος: 0,80% με min: €2 και max: €100 €2 (Δωρεάν για την κάρτα νέων) 3,33% επί του ποσού min: €4,20 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) €0 ΔΕ Συναλλαγή σε κέρματα από λ/σμό ευρώ
Μέχρι €50: €0
Πέραν των €50: 1% με min: €3,50
Από λ/σμό ξένου νομίσματος
Μέχρι €35.000: 0,5% επί του ποσού με min: €5 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος) Πέραν των €35.000: 0,4% επί του ποσού με min: €175 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)
Από λ/σμό ιδίου νομίσματος
Μέχρι €500: €0
Πέραν των €500: 0,25% Από λ/σμό άλλου νομίσματος: 1% με min: €5 (περιλαμβανομένης της χρέωσης υπηρεσιών συναλλάγματος)
€2,50 3,33% επί του ποσού με min: €4,20 20/05/2020 10:00
Ελληνική Τράπεζα €0 ΔΕ Μέχρι €10.000: €2
Για ηλικίες πέραν των 65 ετών €1

Πέραν των €10.000: €5
Aπό λογαριασμό ιδίου ή διαφορετικού ξένου νομίσματος: 0,5% επί του ποσού με min: €5
Ανάληψη από λογαριασμό σε ευρώ: 1,25% επί του ποσού με min: €3 και max: €40
€2,50 3,33% επί του ποσού min: €4,20 02/02/2021 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ Μέχρι: €2.000: €0
Πέραν των €2.000: 0,1% επί του ποσού ανάληψης
ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
RCB Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου ΔΕ ΔΕ 0,1% με min: €0,05 και max: €2 1% με min: €2 και max: €40 ΔΕ ΔΕ 01/02/2021 10:00

Σημείωση: Όπου το νόμισμα της ανάληψης μετρητών διαφέρει από το νόμισμα του λογαριασμού, ενδεχομένως να υφίσταται και τέλος μετατροπής συναλλάγματος. Βλέπε κατηγορία Υπηρεσίες Συναλλάγματος.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.