Πιστωτικό ίδρυμα Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Mastercard Classic Mastercard Gold Mastercard Platinum Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου Ασημένια Visa
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή:€15
Έκδοση PIN: €0

Aegean Visa
Ετήσια Συνδρομή:€50
Έκδοση PIN: €0
Χρυσή Visa
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή:€40
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ Cashback MasterCard
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή:€20
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ 02/05/2023 10:00
Ancoria Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 30/09/2022 10:00
AstroBank Privilege
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €15
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €50
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 05/09/2022 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΔΕ ΔΕ ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €5
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €45
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €15
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €45
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €15
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €90
Έκδοση PIN: €0
02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ Λ/σμοί σε Ευρώ
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €50
Έκδοση PIN: €0

Λ/σμοί σε USD
Έκδοση: $0
Ετήσια Συνδρομή: $75
Έκδοση PIN: $0
ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €12,50
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €55
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €90
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €12,50
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €55
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €90
Έκδοση PIN: €0
01/06/2021 10:00
Σημείωση: Το τέλος για έκδοση κάρτας αφορά στο τέλος έκδοσης κύριας κάρτας. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετα τέλη για έκδοση πρόσθετης κάρτας.
Το τέλος για έκδοση PIN αναφέρεται στο τέλος έκδοσης αρχικού PIN. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετα τέλη για επανέκδοση PIN.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.