Πιστωτικό ίδρυμα Ανάληψη μετρητών - Κατάστημα Τράπεζας Ανάληψη μετρητών - ΑΤΜ ίδιας Τράπεζας Ανάληψη μετρητών - ΑΤΜ άλλης Τράπεζας Μεταφορά πίστωσης - Κατάστημα Τράπεζας Μεταφορά πίστωσης - Ηλεκτρονική Τραπεζική Συναλλαγή με χρεωστική κάρτα Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου Ανάληψη ευρώ από λ/σμό σε άλλο νόμισμα ή ξένου νομίσματος νομίσματος από λ/σμό σε ευρώ:
1% με min: €10 και max: €1.000

Ανάληψη ξένου νομίσματος από λ/σμό σε διαφορετικό ξένο νόμισμα: 0,2% με min: €7 και max: €500
ΔΕ €0 Ευρώ από λ/σμό σε άλλο νόμισμα
Εντός ΕΕ/ ΕΟΧ
1% με min: €10 και max: €1.000

Εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ
1% με min: €10 και max: €1.000

Ξένο νόμισμα από λ/σμό σε ευρώ
1% με min: €10 και max: €1.000

Ξένο νόμισμα από λ/σμό σε διαφορετικό ξένο νόμισμα
0,2% με min: €7 και max: €500
Ευρώ από λ/σμό σε άλλο νόμισμα
Εντός ΕΕ/ ΕΟΧ
1% με min: €10 και max: €1.000

Εκτός ΕΕ/ ΕΟΧ
1% με min: €10 και max: €1.000

Ξένο νόμισμα από λ/σμό σε ευρώ
1% με min: €10 και max: €1.000

Ξένο νόμισμα από λ/σμό σε διαφορετικό ξένο νόμισμα
0,2% με min: €7 και max: €500
€0 02/05/2023 10:00
Ancoria Bank 1,50% με min: €5 ΔΕ 1,50% στο ποσό με min: €2,50 για χώρες εκτός ΕΟΧ 0,30% με min: €5 και max: €400 0,30% με min: €5 και max: €400 2,95% με min: €3,95 30/09/2022 10:00
AstroBank Από λογαριασμό σε €: 1,15% με min: €2,50 και max: €40
Από λογαριασμό σε ξένο νόμισμα: 0,80% με min: €2 και max: €150
2,90% 2,90% 0,45% με min: €6 και max: €500 0,40% με min: €5 και max: €300 2,90% 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank 0,5% με min: €5 πλέον 0,4% με min: €5 και max: €400 (για όλα τα νομίσματα) ΔΕ 3,33% με min: €4 0,4% με min: €5 και max: €400 0,4% με min: €5 και max: €400 3% με min: €0.50 05/09/2022 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Περιλαμβάνονται στην Ανάληψη Μετρητών ΔΕ 3% επί του ποσού Περιλαμβάνονται στην Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε ευρώ και εκτός SEPA σε άλλο νόμισμα Περιλαμβάνονται στην Μεταφορά πίστωσης εκτός SEPA σε ευρώ και εκτός SEPA σε άλλο νόμισμα 3% επί του ποσού 10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα Μέχρι €35.000: 0,6% επί του ποσού με min: €6
Πέραν των €35.000: 0,4% επί του ποσού με min: €215 και max: €500

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: 0,25% επί του ποσού min: €10 και max: €500
ΔΕ €2,90% επί του ποσού
(εκτός EUR & SEK)
Μέχρι €35.000: €5 + 0,6% επί του ποσού με min: €6
Πέραν των €35.000: €5 + 0,4% επί του ποσού με min: €215 και max: €500

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €5 + 0,25% επί του ποσού με min: €10 και max: €500
Μέχρι €35.000: 0,6% επί του ποσού με min: €6
Πέραν των €35.000: 0,4% επί του ποσού με min: €215 και max: €500

Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων:0,25% επί του ποσού με min: €10 και max: €500
€2,90% επί του ποσού
(εκτός EUR & SEK)
02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου 0,4% 2,80% 2,80% 0,4% 0,4% 2,80% 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου 1% με min: €2 και max: €40 0,5% με min: €1 και max: €20 3%
0,4% με min: €5 και max: €400 0,4% με min: €5 και max: €400 3%
15/02/2022 10:00

Σημείωση: (1) Σε περίπτωση ανάληψης μετρητών, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος ανάληψης μετρητών. Βλέπε κατηγορία Ανάληψη μετρητών,
                 (2) Σε περίπτωση μεταφοράς Πίστωσης, ενδέχεται να υφίσταται και τέλος διεκπεραίωσης. Βλέπε κατηγορία Μεταφορές Πίστωσης.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.