Πιστωτικό ίδρυμα Visa Electron Visa Classic Visa Gold Visa Platinum Mastercard Classic Mastercard Gold Mastercard Platinum Κάρτα νέων/εφήβων/φοιτητών Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου ΔΕ Ασημένια Visa USD
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή:$30
Έκδοση PIN: €0
Χρυσή Visa USD
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή:$60
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ Εnter Μastercard EUR
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €0
Έκδοση PIN: €0
Χρυσή Μastercard EUR
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή:€50
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ 20/09/2019 10:00
Ancoria Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €5
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €5
Έκδοση PIN: €0
09/03/2020 10:00
AstroBank (Day2Day)
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €0
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €70
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια συνδρομή: €10
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια συνδρομή: €10
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ Έκδοση: €0,00
Ετήσια Συνδρομή: €0,00
Έκδοση PIN: €0,00
ΔΕ ΔΕ ΔΕ 17/07/2019 10:00
Ελληνική Τράπεζα ΔΕ Έκδοση €0
Ετήσια Συνδρομή: €0
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €45
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ Έκδοση €0
Ετήσια Συνδρομή: €0
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €90
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €0
Έκδοση PIN: €0
02/04/2020 10:00
Eurobank Κύπρου Λ/σμοί σε Ευρώ
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €20
Έκδοση PIN: €0

Λ/σμοί σε USD
Έκδοση: $0
Ετήσια Συνδρομή: $30
Έκδοση PIN: $0
ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ ΔΕ 31/10/2018 10:00
RCB Bank ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €5
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €50
Ετήσια Συνδρομή: €20
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €50
Έκδοση PIN: €0
ΔΕ ΔΕ 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου Δ/Ε Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €5
Για έκδοση από 2/4/2020 μέχρι 31/5/2020: δωρεάν
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €50
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €85
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €5
Για έκδοση από 2/4/2020 μέχρι 31/5/2020: δωρεάν
Έκδοση PIN: €0
Έκδοση: €10
Ετήσια Συνδρομή: €50
Έκδοση PIN: €10
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €85
Έκδοση PIN: €10
Έκδοση: €0
Ετήσια Συνδρομή: €0
Έκδοση PIN: €0
06/04/2020 10:00
Σημείωση: Το τέλος για έκδοση κάρτας αφορά στο τέλος έκδοσης κύριας κάρτας. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετα τέλη για έκδοση πρόσθετης κάρτας. Το τέλος για έκδοση PIN αναφέρεται στο τέλος έκδοσης αρχικού PIN. Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετα τέλη για επανέκδοση PIN.
ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.