Πιστωτικό ίδρυμα Σε € Σε ξένο νόμισμα Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου Πελάτες Λιανικής: €16 ανά λ/σμό
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €200 ανά πελάτη
ΔΕ
20/09/2019 10:00
Ancoria Bank €0 €0 09/03/2020 10:00
AstroBank €5 €5 31/10/2018 10:00
Cyprus Development Bank €0 €0 05/05/2020 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) €0
€0
17/07/2019 10:00
Ελληνική Τράπεζα €5 ανά λ/σμό
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €140
€5 ανά λ/σμό
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €140
02/04/2020 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ ΔΕ 02/01/2019 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης €0
ΔΕ
31/10/2018 10:00
RCB Bank ΔΕ ΔΕ 01/11/2019 10:00
Τράπεζα Κύπρου Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €0
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών: €100 ανά πελάτη
€0
06/04/2020 10:00

Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.