Πιστωτικό ίδρυμα Σε € Σε ξένο νόμισμα Τελευταία ενημέρωση
Alpha Bank Κύπρου Πελάτες Λιανικής: €28 ανά λ/σμό
Πελάτες Διεθνών Δραστηριοτήτων: €200 ανά πελάτη
ΔΕ
02/05/2023 10:00
Ancoria Bank €0 €0 30/09/2022 10:00
AstroBank €24 ανά λ/σμό €24 ανά λ/σμό 21/6/2021 10:00
Cyprus Development Bank ΔΕ ΔΕ 20/05/2024 10:00
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) €3 ανά τρίμηνο
€3 ανά τρίμηνο
10/01/2022 10:00
Ελληνική Τράπεζα €20 ανά λ/σμό
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Επιχειρήσεων: €140
ΔΕ 02/01/2024 10:00
Eurobank Κύπρου ΔΕ ΔΕ 31/10/2022 10:00
Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης €0 για φυσικά πρόσωπα

€6 για νομικά πρόσωπα
ΔΕ
01/11/2020 10:00
Τράπεζα Κύπρου Πελάτες Λιανικής Τραπεζικής: €20
Πελάτες Κέντρων Διεθνών Εργασιών: €140 ανά πελάτη
ΔΕ 15/02/2022 10:00

Σημείωση: ΔΕ = Δεν Εφαρμόζεται.