Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών


Φυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες


Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών

Show details for Επιβολή Φόρου Κεφαλαιουχικών ΚερδώνΕπιβολή Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών

Show details for ΕξαιρέσειςΕξαιρέσεις

Hide details for ΑπαλλαγέςΑπαλλαγές
Οι πιο κάτω διαθέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας απαλλάσσονται από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών:
  · μεταβίβαση λόγω θανάτου (κληρονομικής διαδοχής)
  · δωρεές μεταξύ συζύγων, γονέων προς παιδιά και μεταξύ συγγενών μέχρι τρίτου βαθμού συγγένειας δωρεά προς εταιρεία της οποίας όλοι οι μέτοχοι είναι μέλη και εξακολουθούν για πέντε χρόνια μετά τη δωρεά να είναι μέλη της οικογένειας του διαθέτη
  · δωρεά από οικογενειακή εταιρεία προς τους μετόχους της αν η εταιρεία είχε αποκτήσει το αντικείμενο της δωρεάς επίσης με δωρεά, υπό προύποθέσεις.
  · δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή στη Δημοκρατία ή σε πολιτικό κόμμα
  · ανταλλαγή νοουμένου ότι το κέρδος χρησιμοποιείται για απόκτηση νέας ιδιοκτησίας, το οποίο μειώνει το κόστος της νέας ιδιοκτησίας και ο φόρος καταβάλλεται κατά την πώληση της
  · απαλλοτριώσεις
  · μεταβίβαση σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών
  · μεταβίβαση περιουσίας αγνοούμενου κατά τη διαχείριση αυτής
  · μεταβίβαση μεταξύ προσώπων που έχουν λύσει το γάμο τους
  · μεταβίβαση λόγω αναδιάρθρωσης δανείου (υπό προϋποθέσεις)
Τελευταία Ενημέρωση στις:

24/03/2021 12:37:55 PM

 Βοηθήστε μας να βελτιωθούμε
Your Europe

Back To Top