Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


Χρήσιμα τηλέφωνα Επικοινωνίας
Διευθύνσεις Κεντρικών/Επαρχιακών Γραφείων

TAXISnet_ Άμεσης Φορολογίας - Τηλέφωνα Επικοινωνίας

TAXISnet _ΦΠΑ - Τηλέφωνα Επικοινωνίας

ταχυδρομική διεύθυνση Τμήμα Φορολογίας 1471 Λευκωσία
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο hq@tax.mof.gov.cy
φαξ 226604Προβολή μεγαλύτερου χάρτη

Back To Top