Τμήμα Φορολογίας

Επικοινωνία

Στοιχεία Επικοινωνίας


Χρήσιμα τηλέφωνα Επικοινωνίας

Διευθύνσεις Κεντρικών/Επαρχιακών Γραφείων

TAXISnet_ Άμεσης Φορολογίας - Τηλέφωνα Επικοινωνίας

TAXISnet _ΦΠΑ - Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Ταχυδρομική Διεύθυνση Τμήμα Φορολογίας 1471 Λευκωσία
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο hq@tax.mof.gov.cy
Φαξ 22660484Προβολή μεγαλύτερου χάρτη
Back To Top