Τμήμα Φορολογίας | Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από 1/1/2022
     

       Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν από 1/1/2022


Αρ. Εγκυκλίου Ημερ. Έκδοσης Θέμα Φορολογία Νομοθεσία Σχόλια Έγγραφο
2022/8 2022/09/29 Πιστοποιητικό Απαλλαγής από τον ΦΠΑ και/ή τους άλλους Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης και /ή τους Εισαγωγικούς Δασμούς ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοθεσία Acrobat Reader File
2022/7 2022/09/27 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας από και προς κρατικές αρχές, αρχές τοπικής διοίκησης και άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία Ακυρώθηκε και αντικαταστάθηκε από την Εγκύκλιο 09/2022 Acrobat Reader File
2022/9 2022//09/30 Μίσθωση Ακίνητης Ιδιοκτησίας από και προς κρατικές αρχές, αρχές τοπικής διοίκησης και άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ΦΠΑ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοθεσία Acrobat Reader File
2022/6 2022/05/22 Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/5 2022/02/28 Έκδοση Εξουσιοδότησης βάσει του άρθρου 5(3) του περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμου 78(Ι)/2000, έντυπο ΤΦ 70, για καταναγκαστικές πωλήσεις ακίνητης ιδιοκτησίας Άμεση Φορολογία Περί Περιουσίας Αποθανόντων Προσώπων Νόμος 78(Ι)/2000 Acrobat Reader File
2022/4 2022/02/15 Φορολογικός χειρισμός αποζημίωσης πληρωτέας για αναδρομικό διορισμό ή προαγωγή στο Δημόσιο Τομέα, ως αποτέλεσμα ακυρωτικής δικαστικής απόφασης Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/1 2022/02/01 Φορολογική κατοικία σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη των 60 ημερών παραμονής στη Δημοκρατία (περί φορολογίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος (άρθρο 2) Acrobat Reader File
2022/2 2022/02/02 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Γερμανίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
2022/3 2022/02/03 Πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Κύπρου και Ελβετίας Άμεση Φορολογία Περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος Acrobat Reader File
Back To Top