Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας


Ληξιπρόθεσμες Οφειλές    Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2022   Νέο Μηχ/κό Σύστημα TAX FOR ALL   Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας   Στρατηγικό Σχέδιο  
SMS - SS   CESOP - Central Electronic System of Payment information   E-Commerce  

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών     Βίντεο     Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και άλλες Συμβάσεις     Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα