Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας


BREXIT ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ   ΓεΣΥ και Εισφορές στο Τμήμα Φορολογίας    Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας   Τι έχουμε επιτύχει το 2018   Στρατηγικό Σχέδιο  

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών     Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και άλλες Συμβάσεις     Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα