Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας


Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας   Νέο Μηχ/κό Σύστημα TAX FOR ALL   Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2023   Υπολογισμός Φ.Π.Α. για την αγοράανέγερση κατοικίας   Στρατηγικό Σχέδιο  
Ληξιπρόθεσμες Οφειλές    SMS - SS   CESOP - Central Electronic System of Payment information   E-Commerce_OSS   Πληροφοριοδότες  

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών     Βίντεο     Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και άλλες Συμβάσεις     Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα