Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας


Ληξιπρόθεσμες Οφειλές    Εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας   Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2020   E-Commerce   ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΥΛΗ  
Οι Αρχές και οι Αξίες μας    Covid_19: Κρατική Χορηγία   Στρατηγικό Σχέδιο  

Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών     Βίντεο     Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και άλλες Συμβάσεις     Εγκεκριμένα Φιλανθρωπικά Ιδρύματα