Τμήμα Φορολογίας | Αποφάσεις Δικαστηρίου
     

       Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Αποφάσεις Δικαστηρίου

Αρ. Αποφάσης Ημερομηνία Αιτητής Σχετική Νομοθεσία Σχόλια Σχετικό Έγγραφο
ΔΔ 139/2015 2018/12/17 N. CIVIL CONTSTRUCTION LTD Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος 95(I)/2000 Ακύρωση της απόφασης, λόγω αντισυνταγματικού διορισμού του Εφόρου Φορολογίας Acrobat Reader File
ΔΔ 408/2016 2019/01/14 Π.Ν.Μ.ΜΠΑΡ ΛΤΔ Περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμος 95(I)/2000 Ακύρωση της απόφασης του Εφόρου, λόγω έλλειψης επαρκούς αιτιολογίας Acrobat Reader File
Back To Top