Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και άλλες Συμβάσεις
1. Κατάσταση των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και άλλων Κρατών, καθώς και τα κείμενα των δημοσιευμένων Συμβάσεων, βρίσκονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών.

Επισημαίνεται ότι, η Σύμβαση μεταξύ Κύπρου και Νορβηγίας, η οποία είχε συνομολογηθεί μεταξύ Νορβηγίας και Ηνωμένου Βασιλείου διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα. Διατίθεται επίσης μόνο στην αγγλική γλώσσα το κείμενο της Σύμβασης μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας. Τα κείμενα των υπόλοιπων Συμβάσεων, διατίθενται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

2. Πιο κάτω θα βρείτε τα κείμενα άλλων Πολυμερών ή Διμερών Συμβάσεων1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΣύμβαση αναφορικά με την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Φορολογικά Θέματα
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑνταλλαγή Επιστολών αναφορικά με φορολόγηση εισοδημάτων από αποταμιεύσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Γκέρνσεϊ, της Νήσου της Μαν, της Τζέρσεϋ, των Ολλανδικών Αντίλλων, της Αρούμπας, της Ανγκουίλα, των Βρετανικών Παρθένων Νήσων, των Νήσων Καϋμάν, του Μονσεράτ και των Νήσων Τουρκ και Κάϊκος - Υπογράφηκε 19.11.2004
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΕλβετικής Συνομοσπονδίας - Συμφωνία και Μνημόνιο Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις - Υπογράφηκε 26.10.2004
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΑναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας για την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης σχετικά με την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων (2009/C 322/01)


Back To Top