Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις FATCA


Hide details for [<font class="simpletitle">]2023[</font>]2023
- 21/06/2023 FATCA/CRS/DAC2-Registration & Data Submission User Guide
 
- 15/04/2023 Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία
 
- 21/02/2023 Αναθεωρημένοι κωδικοί για πεδίο ΑΦΜ στο σχήμα FATCA XML
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 08/11/2021 Εκτός Λειτουργία τα συστήματα FATCA, CRS/DAC2, CbCR/DAC4, DAC6
 
- 07/04/2021 Πεδίο ΑΦΜ για το σχήμα FATCA XML (προσθήκη νέου κωδικού: 777777777)
 
- 18/02/2021 Κωδικοί για πεδίο ΑΦΜ για το σχήμα FATCA xml
 
- 18/01/2021 Εκτός λειτουργίας τα συστήματα FATCA/DAC2/CRS και CBCR/DAC4 και νέες προδιαγραφές για την υποβολή στοιχείων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 16/07/2020 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Στοιχείων DAC2, FATCA και CRS
 
- 24/06/2020 DAC2, CRS, FATCA Παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 18/10/2019 Μη διαθέσιμο σύστημα για FATCA, CRS/DAC2 και CbCR/DAC4
 
- 02/10/2019 Εφαρμογή της συμφωνίας FATCA – “Accidental Americans”
 
- 29/08/2019 Σύστημα Υποβολής Στοιχείων FATCA, CRS/DAC2 και CbCR/DAC4- εκτός λειτουργίας από 30/08/2019 μέχρι 02/09/2019
 
- 24/06/2019 Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων FATCA / CRS /DAC2
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 05/10/2018 Δήλωση Εισοδήματος Εταιρείας 2017
 
- 22/06/2018 Εγγραφή FATCA και Μηδενική Δήλωση (Nil Report)-2018
 
- 02/04/2018 Εγγραφή FATCA και Μηδενική Δήλωση (Nil Report)-2018
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 01/07/2017 Επιστολή από το IRS
 
- 30/06/2017 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Στοιχείων FATCA
 
- 29/06/2017 Εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Διόδο Ασφαλείας "Αριάδνη" για CRS και FATCA - Ειδικές περιπτώσεις
 
- 21/06/2017 Εγγραφή FATCA και Μηδενική Δήλωση (Nil Report) - 2017
 
- 07/06/2017 Υποβολή Στοιχείων Fatca, μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας "Αριάδνη"
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 04/08/2016 Τύποι Υποβλήθέντων στοιχείων FATCA - 2016
 
- 26/07/2016 Έλεγχοι υποβληθέντων στοιχείων FATCA - 2016
 
- 14/07/2016 Fatca Υποβολή Δήλωσης 22/07/2016
 
- 13/07/2016 Διευκρινιστική Ανακοίνωση Fatca - Εγγραφή και Μηδενική Δήλωση
 
- 24/06/2016 Υποβολή στοιχείων Fatca – 2016 (24/06/2016)
 
- 22/06/2016 Fatca – Μηδενική Δήλωση (Nil Report)
 
- 17/06/2016 Νέα ημερομηνία υποβολής στοιχείων FATCA
 
- 09/06/2016 Ανακοίνωση - Εγγραφή Fatca - 2016
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2015[</font>]2015
- 11/09/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ FATCA ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
- 13/08/2015 Νέα ημερομηνία υποβολής στοιχείων FATCA στο Τμήμα Φορολογίας
 
- 28/07/2015 Νέα ημερομηνία υποβολής στοιχείων FATCA
 
- 20/07/2015 Υποβολή στοιχείων FATCA
 
- 16/07/2015 Υποβολή μηδενικών δηλώσεων FATCA (Nil Report)
 
- 24/06/2015 Ημερομηνία υποβολής στοιχείων FATCA στο Τμήμα Φορολογίας
 
Back To Top