Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Γενικές Πληροφορίες - DAC2


Το πρόβλημα της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και κατ΄επέκταση της φοροδιαφυγής, έχει ενταθεί τα τελευταία έτη και η επίλυσή του αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα τόσο σε ενωσιακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα αδήλωτα εισοδήματα μειώνουν σημαντικά τα εθνικά φορολογικά έσοδα και ως εκ τούτου, η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη είσπραξη φόρων αποτελεί επείγουσα ανάγκη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με ανακοίνωσή της ημερομηνίας 6 Δεκεμβρίου 2012, υπογράμμισε την ανάγκη δυναμικής προώθησης της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά θέματα, ως μελλοντικό ευρωπαϊκό και διεθνές πρότυπο διαφάνειας. Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τροποποίησε την οδηγία 2011/16/ΕΕ με την έκδοση νέας Οδηγίας 2014/107/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.

Η Κυπριακή Δημοκρατία, υπέγραψε στις 10 Ιουλίου 2014 τη Σύμβαση για την Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή σε Θέματα Φορολογίας.

Στο χώρο αυτό μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για την εφαρμογή της Σύμβασης.

Ανακοινώσεις

Υποβολή Στοιχείων

Ενημερωτικά Έντυπα

Νομοθεσία


Back To Top