Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Φορολογικά θέματαΦυσικά Πρόσωπα Επιχειρήσεις Ακίνητη Ιδιοκτησία Ηλεκτορνικές Υπηρεσίες

Στην ενότητα αυτή παρέχεται μια γενική πληροφόρηση για διάφορα φορολογικά θέματα.

Επικοινωνία
Για περισσότερες πληροφορίες, σε σχέση με τα πιο πάνω θέματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας επιλέγοντας από την ενότητα "Επικοινωνία" το κατάλληλο τηλέφωνο.

Νομοθεσία
Για Νομοθεσίες που αφορούν: Φόρο Εισοδήματος, Βεβαίωση και Είσπραξη Φόρων, Έκτακτη Αμυντική Εισφορά και ΓεΣΥ, Ακίνητη Ιδιοκτησία, Κεφαλαιουχικά Κέρδη, Αμοιβαία Συνδρομή κ.α. επιλέξτε από το οριζόντιο μενού στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας τη θεματική ενότητα "Άμεση Φορολογία-Νομοθεσία".
Για την Νομοθεσία που αφορά τον Φόρο Προστιθέμενης Αξία (Φ.Π.Α.) επιλέξτε από το οριζόντιο μενού στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας τη θεματική ενότητα "Έμμεση Φορολογία ΦΠΑ - Νομοθεσία"


Back To Top