Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 21/09/2020 Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019

☉ 21/09/2020 Προσωρινή Διακοπή Λειτουργίας των Μηχ/κών Συστημάτων του Τμήματος Φορολογίας

☉ 14/09/2020 Επιστροφή Πιστωτικού Υπολοίπου Φόρου /ΦΠΑ

☉ 04/09/2020 Διευκρινίσεις για την διμερή Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ

☉ 04/09/2020 Ηλεκτρονική είσπραξη Φόρων και Εισφορών

☉ 04/09/2020 Επιτόκια αναφοράς 10ετών κυβερνητικών ομολόγων κατά την 31/12/2019

☉ 25/08/2020 Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος 2019

☉ 28/07/2020 Ανεπιθύμητο ηλεκτρονικό μήνυμα

☉ 28/07/2020 Φορολογική Πύλη - Διόρθωση Οφειλής

☉ 27/07/2020 DAC6 - Οδηγία της Ευρωπαικής Έπιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις

☉ 27/07/2020 Φορολογική Πύλη - Πληρωμές

☉ 22/07/2020 Αλλαγή διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης

☉ 21/07/2020 Επέκταση της Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι 31/12/2015 Τροποποιητικός Νόμος 84(Ι)/2020

☉ 16/07/2020 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Στοιχείων DAC2, FATCA και CRS

☉ 07/07/2020 Έκδοση Βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων για σκοπούς του σχεδίου επιδότησης νέων στεγαστικών δανείων

☉ 02/07/2020 Έναρξη Λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας " Φορολογική Πύλη"

☉ 26/06/2020 Επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.5%

☉ 26/06/2020 Φορολογική Πύλη του Τμήματος Φορολογίας

☉ 24/06/2020 DAC2, CRS, FATCA Παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων

☉ 16/06/2020 Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτοεργ.) για το έτος 2019 και πληρωμής οφειλόμενου φόρου

☉ 30/03/2020 Αναστολή της καταβολής ΦΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top