Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 08/10/2021 Διευκρινήσεις για την διμερή Συμφωνία μεταξύ Κύπρου και ΗΠΑ

☉ 28/09/2021 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και Δήλωσης Εισοδήματος Αυτοεργοδοτούμενου με Λογ/σμούς για το έτος 2019

☉ 28/09/2021 Κεντρικό Τηλέφωνο Επικοινωνίας με το Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας

☉ 24/09/2021 Αποδοχή Μέσων Πληρωμής με Κάρτα - Διενέργεια ελέγχων για εφαρμογή του Διατάγματος

☉ 21/09/2021 DAC6_Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης

☉ 28/07/2021 Αλλαγές στο σύστημα INTRASTAT από τον Ιανουάριο του 2022

☉ 23/07/2021 Έναρξη υποβολής δηλώσης εισοδήματος ατόμου για το 2020

☉ 23/07/2021 Υποβολή Αιτημάτων για ένταξη στο Σχέδιο Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για τις Φορολογικές Περιόδους από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2019

☉ 21/07/2021 Διακοπή Λειτουργίας των Συστημάτων

☉ 21/10/2020 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top