Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 16/04/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Υποβολή Δήλωσης INTRASTAT

☉ 16/04/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα VIES

☉ 04/04/2019 Φορολογική Βεβαίωση Εισοδήματος Ατόμου 2018

☉ 02/04/2019 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανακεφαλαιωτικοί ΠίνακεςVIES

☉ 18/03/2019 Yποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2018

☉ 28/02/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Υποβολή Δήλωσης INTRASTAT

☉ 28/02/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα VIES

☉ 22/02/2019 Επιστροφές σε Εμπορευόμενους άλλων Κρατών μελών με βάση την Οδηγία 2008/9

☉ 03/01/2019 Ενδοομιλικές Συναλλαγές Χρηματοδότησης - Φάκελλος Τεκμηρίωσης των Τιμών των Ενδοομιλικών Συναλλαγών

☉ 31/12/2018 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

☉ 10/12/2018 Προκήρυξη Μίσθωσης Υπηρεσιών Δύο (2) Νομικών Συμβούλων στο Τμήμα ΦορολογίαςΑρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top