Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 21/01/2022 Ανεπιθύμητη αλληλογραφία

☉ 18/01/2022 Επιστροφή ΦΠΑ 14% σε γη η οποία αγοράστηκε από γονέα ή κηδεμόνα και η οποία μεταβιβάζεται σε ενήλικο τέκνο για ανέγερση κατοικίας η οποία υπόκειται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 5%.

☉ 03/01/2022 Κυβερνητικές εγγυήσεις σε πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση δανείων σε επιχειρησεις και έκδοση Βεβαίωσης διευθέτησης φορολογικών υποχρεώσεων

☉ 30/12/2021 Ε.Κ.Α.Τ. Υποβολή Δήλωσης και επικαιροποίηση στοιχείων

☉ 20/12/2021 CbCR_Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Εκθέσεων Ανά Χώρα

☉ 03/12/2021 Δημοσίευση για Εξεύρεση Κτιρίου για στέγαση του Επαρχιακού Γραφείου Λεμεσού

☉ 02/12/2021 Μη Επιβολή Διοικητικού Προστίμου για υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων μέχρι και τις 6/12/2021 (ΤΦ1, ΤΦ1 Αυτ, ΤΦ4)

☉ 22/11/2021 DAC6_Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης

☉ 28/07/2021 Αλλαγές στο σύστημα INTRASTAT από τον Ιανουάριο του 2022Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top