Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 27/11/2020 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου και Πληρωμής Φόρου για το έτος 2019

☉ 26/11/2020 Κλειστό το Επαρχιακό Γραφείο Τμήματος Φορολογίας Λάρνακας την Παρασκευή 27/11/2020

☉ 26/11/2020 Μεταστέγαση Επαρχιακών Γραφείων Λευκωσίας,Τομέα VIMA και Γραφείου Μεγάλων Φορολογουμένων Λευκωσίας_Εξυπηρέτηση κοινού

☉ 20/11/2020 Μεταστέγαση Επαρχιακών Γραφείων Λευκωσίας και Τομέα VIMA- κλειστά από 20/11/2020 μέχρι 25/11/2020

☉ 12/11/2020 Πληρωμή σε δόσεις οφειλόμενου ΦΠΑ του οποίου η καταβολή είχε ανασταλεί για τις 10 Νοεμβρίου, 2020_μέτρα covid19

☉ 03/11/2020 Έκδοση Εφαρμοστικής Οδηγίας Αρ. 5/2020_ Διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή του Τροποποιητικού Νόμου 126(I) του 2020

☉ 03/11/2020 Δικαίωμα καταβολής σε δόσεις οφειλόμενου ΦΠΑ του οποίου η καταβολή είχε ανασταλεί για τις 10 Νοεμβρίου, 2020

☉ 03/11/2020 Aπόκτηση Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων από άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.

☉ 30/10/2020 Απόκτηση Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων από άλλο Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

☉ 27/10/2020 Έκδοση Εφαρμοστικής Οδηγίας Αρ. 4/2020_Φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στα πλαίσια COVID 19

☉ 26/10/2020 Στατιστική Έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Φορολογίας με θέμα: «Φορολογική Συμπεριφορά και Ικανοποίηση Φορολογουμένων»

☉ 23/10/2020 Εξυπηρέτηση κοινού στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων COVID 19

☉ 21/10/2020 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019

☉ 09/10/2020 Ενιαίο σύστημα φορολογικής διαχείρισης_Διαγωνισμός ΤΦ 06/2017_κατακύρωση προσφοράς

☉ 29/09/2020 Εφαρμοστική Οδηγία 01/2020_Προσθήκη νέου άρθρου 11 Ε

☉ 29/09/2020 Απόκτηση Μεταχειρισμένων Αυτοκινήτων από το Ηνωμένο Βασίλειο

☉ 21/09/2020 Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019

☉ 25/08/2020 Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος 2019

☉ 28/07/2020 Φορολογική Πύλη - Διόρθωση Οφειλής

☉ 27/07/2020 DAC6 - Οδηγία της Ευρωπαικής Έπιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις

☉ 27/07/2020 Φορολογική Πύλη - Πληρωμές

☉ 22/07/2020 Αλλαγή διαδικασίας χαρτοσήμανσης εγγράφων με βάση την αξία της σύμβασης

☉ 21/07/2020 Επέκταση της Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών για περιόδους μέχρι 31/12/2015 Τροποποιητικός Νόμος 84(Ι)/2020

☉ 26/06/2020 Επιβολή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α.5%

☉ 26/06/2020 Φορολογική Πύλη του Τμήματος Φορολογίας

☉ 24/06/2020 DAC2, CRS, FATCA Παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων

☉ 16/06/2020 Παράταση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος (ΤΦ1) και (ΤΦ1αυτοεργ.) για το έτος 2019 και πληρωμής οφειλόμενου φόρου

☉ 30/04/2020 Τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία με το Τμήμα Φορολογίας

☉ 30/03/2020 Αναστολή της καταβολής ΦΠΑ στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID 19Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top