Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 05/07/2024 Επιτόκια Απόδοσης του 10ετούς ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ του Μαυροβουνίου (σε Ευρώ) και του Καμερούν (σε Ευρώ)

☉ 04/07/2024 Δηλώσεις Παρακράτησης Φόρου & Εισφορών (ΤΦ 7) που δεν έχουν υποβληθεί και αφορούν τα έτη από το 2019 και μετέπειτα

☉ 28/06/2024 Επιβολή Μηδενικού Συντελεστή Φ.Π.Α. σε βασικά είδη μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, 2024

☉ 21/06/2024 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Έτος 2023

☉ 07/06/2024 Παράταση μέχρι 31/12/2024 της προθεσμίας καταβολής του Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β.) 0,4%, λόγω μεταβίβασης ακίνητης ιδιοκτησίας και μετοχών κατόπιν πώλησης κατά την περίοδο 22/02/2021 μέχρι 18/11/2022

☉ 04/06/2024 Υποβολή Δήλωσης Παρακράτησης Φόρων & Εισφορών (ΤΦ 7) για το έτος 2023, μέχρι 31 Ιουλίου 2024

☉ 27/05/2024 Ερωτήματα που αφορούν στη συμπλήρωση και υποβολή του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών και τη Βεβαίωση Διενέργειας Ελέγχου Διασφάλισης Ποιότητας του Κυπριακού Φακέλου Τεκμηρίωσης Τιμών Ελεγχόμενων Συναλλαγών

☉ 24/05/2024 Διακοπή Λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης TFA (TAX FOR ALL)

☉ 23/05/2024 Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου_ Αναδρομικές αναπροσαρμογές εισφορών στο Ταμείο Σύνταξης, για σκοπούς εφαρμογής του νέου συνταξιοδοτικού σχεδίου για μισθωτούς Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

☉ 20/05/2024 Υποβολή Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022

☉ 20/05/2024 Έναρξη Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2023

☉ 10/05/2024 Υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης για επιβολή Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α. στην Αγορά / Ανέγερση Κατοικίας και έκδοση πιστοποιητικού Μειωμένου Συντελεστή Φ.Π.Α.

☉ 23/02/2024 Παράταση ημερομηνίας υποβολής: (α) της Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας και (β) του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022, ΜΟΝΟ για τις εταιρείες που έχουν υποχρέωση να υποβάλουν Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών Ελεγχόμενων Συναλλαγών για το έτος 2022Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top