Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 16/04/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Υποβολή Δήλωσης INTRASTAT

☉ 16/04/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα VIES

☉ 04/04/2019 Φορολογική Βεβαίωση Εισοδήματος Ατόμου 2018

☉ 02/04/2019 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανακεφαλαιωτικοί ΠίνακεςVIES

☉ 02/04/2019 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Υποχρέωση Υποβολής Δηλώσεων Intrastat

☉ 29/03/2019 Κυπριακό Φόρουμ για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

☉ 27/03/2019 Παράταση υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος 2017, Εταιρειών (ΤΦ 4) και Αυτοεργοδοτουμένων με Λογαριασμούς (ΤΦ 1 Λογ)

☉ 21/03/2019 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς Συμφωνία αποχώρησης

☉ 18/03/2019 Yποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2018

☉ 04/03/2019 Αδρανείς εταιρείες και εταιρείες με τις οποίες έχει χαθεί η επικοινωνία

☉ 28/02/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Υποβολή Δήλωσης INTRASTAT

☉ 28/02/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα VIES

☉ 27/02/2019 Επαρχιακά Γραφεία Λάρνακας_ κλειστά, λόγω μεταστέγασης (Παρασκευή και Δευτέρα 1/3/2019 και 4/3/2019)

☉ 22/02/2019 Επιστροφές σε Εμπορευόμενους άλλων Κρατών μελών με βάση την Οδηγία 2008/9

☉ 03/01/2019 Ενδοομιλικές Συναλλαγές Χρηματοδότησης - Φάκελλος Τεκμηρίωσης των Τιμών των Ενδοομιλικών Συναλλαγών

☉ 31/12/2018 Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών

☉ 10/12/2018 Προκήρυξη Μίσθωσης Υπηρεσιών Δύο (2) Νομικών Συμβούλων στο Τμήμα Φορολογίας

☉ 01/11/2018 Πληρωμή Φόρου Εισοδήματος Ατόμου μέσω JCCsmart, μέχρι 30 Νοεμβρίου 2018Αρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top