Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 05/03/2021 Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για τις ανάγκες του Τμήματος Φορολογίας-Θέσεις Λειτουργού Υποστήριξης Συστημάτων Πληροφορικής (ΚΛ.Α8, Α10 ΚΑΙ Α11)

☉ 26/02/2021 DAC6 – Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης

☉ 18/02/2021 Κωδικοί για πεδίο ΑΦΜ για το σχήμα FATCA xml

☉ 15/02/2021 Δημοσιεύματα αναφορικά με την εφαρμογή του Μειωμένου Συντελεστή ΦΠΑ για αγορά ή κατοικίας, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από το δικαιούχο πρόσωπο ως κύριος και μόνιμος χώρος διαμονής στη Δημοκρατία

☉ 15/02/2021 Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021, στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID -19 _Διευκρίνηση για επιχειρήσεις με κώδικα οικονομικής δραστηριότητας 46.39 (Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού)

☉ 12/02/2021 Επιτόκια Απόδοσης 10ετών Κυβερνητικών Ομολόγων κατά την 31.12.2020

☉ 09/02/2021 Πληρωμή ΦΠΑ σε Δόσεις, για τις περιόδους που λήγουν στις 31/12/2020 και 31/1/2021, στα πλαίσια διαχείρισης των επιπτώσεων της επιδημίας COVID -19 (βλπ σχετική τροποποίηση στην ανακοίνωση 15/2/2020)

☉ 03/02/2021 DAC6_Παράταση στην υποβολή πληροφόρησης

☉ 07/01/2021 Μετακινήσεις Αγαθών από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Δημοκρατία κατά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ

☉ 07/01/2021 BREXIT_ Επιστροφές ΦΠΑ με βάση την Οδηγία 2008/9 (Επιστροφές σε Εμπορευόμενους άλλων Κρατών Μελών) για επιχειρηματικά έξοδα που έχουν προκύψει στο Ηνωμένο Βασίλειο

☉ 18/12/2020 BREXIT: Λήξη Μεταβατικής Περιόδου για Ηνωμένο Βασίλειο_Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες VIES

☉ 12/11/2020 Πληρωμή σε δόσεις οφειλόμενου ΦΠΑ του οποίου η καταβολή είχε ανασταλεί για τις 10 Νοεμβρίου, 2020_μέτρα covid19

☉ 03/11/2020 Δικαίωμα καταβολής σε δόσεις οφειλόμενου ΦΠΑ του οποίου η καταβολή είχε ανασταλεί για τις 10 Νοεμβρίου, 2020

☉ 26/10/2020 Στατιστική Έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Φορολογίας με θέμα: «Φορολογική Συμπεριφορά και Ικανοποίηση Φορολογουμένων»

☉ 21/10/2020 Παράταση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2019

☉ 26/06/2020 Φορολογική Πύλη του Τμήματος ΦορολογίαςΑρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top