Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις☉ 04/10/2023 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής της Δήλωσης INTRASTAT για τον Μήνα Σεπτέμβριο 2023

☉ 03/10/2023 Παράταση Υποβολής της Δήλωσης Φ.Π.Α. που έληξε στις 31/08/2023 και Πληρωμής Οφειλόμενου Φ.Π.Α. λόγω διακοπής στη λειτουργία των Μηχανογραφικών Συστημάτων

☉ 02/10/2023 Διακοπή Λειτουργίας Μηχανογραφικών Συστημάτων του Τμήματος Φορολογίας

☉ 25/09/2023 Παράταση, μέχρι 31 Οκτωβρίου 2023, Υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το έτος 2022 και Πληρωμής Φόρου/Εισφορών

☉ 22/09/2023 Τροποποίηση Δήλωσης Φ.Π.Α.(κανονικό καθεστώς)

☉ 20/09/2023 Επιβολή μηδενικού συντελεστή Φ.Π.Α. σε βασικά είδη από 1η Νοεμβρίου 2023

☉ 19/09/2023 Ανεπιθύμητη αλληλογραφία

☉ 01/09/2023 Υποχρέωση απόδοσης Τέλους Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Κ.Φ.Ι.Κ.Β) 0,4% και Φόρου Κεφαλαιουχικών Κερδών από μεταβίβαση μετοχών εταιρείας η οποία είναι ιδιοκτήτρια ακίνητης ιδιοκτησίας

☉ 28/08/2023 Υποβολή Δήλωσης Εισοδήματος Εταιρείας (ΤΦ4) και Αυτοεργοδοτούμενου με Λογ/σμούς (ΤΦ1 Λογ.) για το Φορολογικό Έτος 2022

☉ 25/08/2023 Υπενθύμιση Υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το Έτος 2022

☉ 21/07/2023 Μείωση συντελεστή Φ.Π.Α. για ορισμένα προϊόντα/ υπηρεσίες (Τροποποιητικός Νόμος 75(Ι)/2023)

☉ 04/05/2023 Νέα Μορφή Αριθμού Φορολογικής Ταυτότητας (Α.Φ.Τ.)

☉ 03/05/2023 Μηδενικός Συντελεστής ΦΠΑ σε Βασικά ΕίδηΑρχείο Ανακοινώσεων


Back To Top