Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Επαλήθευση Αριθμού Εγγραφής Φ.Π.Α.


Είναι πολύ σημαντικό, προτού εκδόσετε τιμολόγιο για συναλλαγές εντός Ε.Ε, να επιβεβαιώσετε την ορθότητα του αριθμού εγγραφής ΦΠΑ των πελατών σας σε άλλα Κράτη μέλη. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της ΕΕ στην διεύθυνση http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ ή επικοινωνώντας με τον Τομέα VIMA του Τμήματος Φορολογίας.

Σε περίπτωση που ο αριθμός εγγραφής ΦΠΑ που σας έχει δώσει πελάτης σας εμφανίζεται ως άκυρος ή εμφανίζονται λανθασμένες πληροφορίες σε σχέση με εκείνες που σας έχει δώσει ο πελάτης σας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί του για να επιβεβαιώσετε ότι τα στοιχεία που σας έχει δώσει είναι ορθά και αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, θα πρέπει να του ζητήσετε να επικοινωνήσει με τις φορολογικές αρχές οι οποίες του έχουν εκδώσει τον αριθμό εγγραφής ΦΠΑ ούτως ώστε να προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις.

Σε περίπτωση που ο δικός σας (Κυπριακός) αριθμός εγγραφής ΦΠΑ εμφανίζεται ως άκυρος ή οι πληροφορίες είναι λανθασμένες (π.χ. όνομα, διεύθυνση),είναι πιθανόν να μην ολοκληρώθηκε η εγγραφή σας στο Μητρώο ΦΠΑ ή να μην έχετε ενημερώσει το Τμήμα Φορολογίας για τυχόν αλλαγές στο όνομα ή τη διεύθυνση της επιχείρησης σας. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

Λευκωσία: 22308035, 22308033
Λεμεσός: 25848901, 25848888
Λάρνακα: 24801108, 24801148
Πάφος: 26804306
Αμμοχώστος: 23812157


Back To Top