Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις CRS


Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 18/01/2021 Εκτός λειτουργίας τα συστήματα FATCA/DAC2/CRS και CBCR/DAC4 και νέες προδιαγραφές για την υποβολή στοιχείων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 16/07/2020 Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Στοιχείων DAC2, FATCA και CRS
 
- 24/06/2020 DAC2, CRS, FATCA Παράταση ημερομηνίας υποβολής στοιχείων
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 18/10/2019 Μη διαθέσιμο σύστημα για FATCA, CRS/DAC2 και CbCR/DAC4
 
- 29/08/2019 Σύστημα Υποβολής Στοιχείων FATCA, CRS/DAC2 και CbCR/DAC4- εκτός λειτουργίας από 30/08/2019 μέχρι 02/09/2019
 
- 24/06/2019 Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Στοιχείων FATCA / CRS /DAC2
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 28/06/2018 Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Fatca /CRS
 
- 22/06/2018 Εγγραφή CRS και Μηδενική Δήλωση 2018
 
- 22/06/2018 Εγγραφή CRS και Μηδενική Δήλωση (Nil Report) - 2018
 
- 17/01/2018 CRS – Look Through Provision
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2017[</font>]2017
- 29/06/2017 Εγγραφή στην Κυβερνητική Διαδικτυακή Διόδο Ασφαλείας "Αριάδνη" για CRS και FATCA - Ειδικές περιπτώσεις
 
- 22/06/2017 Εγγραφή CRS και Μηδενική Δήλωση (Nil Report)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2016[</font>]2016
- 24/05/2016 Διάταγμα Κοινού Προτύπου Αναφοράς αρ. 4947/2016 (Common Reporting Standard Degree)
 
Back To Top