Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις VIES


Hide details for [<font class="simpletitle">]2022[</font>]2022
- 26/01/2022 Νέοι Αριθμοί Εγγραφής ΦΠΑ Εμπορευομένων στη Βουλγαρία
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2020[</font>]2020
- 18/12/2020 BREXIT: Λήξη Μεταβατικής Περιόδου για Ηνωμένο Βασίλειο_Πρωτόκολλο για την Ιρλανδία/Βόρεια Ιρλανδία και ανακεφαλαιωτικοί πίνακες VIES
 
- 29/06/2020 Νέα έντυπα TAXISnet ΦΠΑ_πρόσβαση/ακύρωση πρόσβασης/αλλαγή στοιχείων
 
- 03/02/2020 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ με Συμφωνία Αποχώρησης και Ανακαιφαλαιωτικοί Πίνακες (VIES)
 
- 16/01/2020 Αποθέματα στη Διάθεση Συγκεκριμένου Αποκτώντος (Call-off Stocks)
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2019[</font>]2019
- 02/12/2019 Νέοι Αριθμοί Εγγραφής ΦΠΑ Ολλανδίας
 
- 16/04/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα VIES
 
- 02/04/2019 Έξοδος Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ανακεφαλαιωτικοί ΠίνακεςVIES
 
- 28/02/2019 Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υποβολή Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα VIES
 
Hide details for [<font class="simpletitle">]2018[</font>]2018
- 30/03/2018 Παράταση υποβολής Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES)
 
Back To Top