Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Υποβολή Στοιχείων


Για εγγραφή και ταυτοποίηση στην Αριάδνη ενημερωθείτε στον πιο κάτω σύνδεσμο:https://eservices.cyprus.gov.cy/EL/Pages/LearnMore.aspx

Σημείωση: Παρόλο που τα πεδία ArrangementID και DisclosureID είναι υποχρεωτικά στο αρχείο αναφοράς (reporting schema), τα εν λόγω πεδία πρέπει να παραμείνουν κενά στην αρχική αναφορά (initial report), δηλαδή το αρχείο θα γίνεται αποδεκτό με No tag and Null tag - both <ArrangementID></ArrangementID> and <ArrangementID/>
Τα ArrangementID και DisclosureID, θα εκδοθούν από το Τμήμα Φορολογίας και θα κοινοποιηθούν στον Ενδιάμεσο/Φορολογούμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση διόρθωσης ή υποβολής νέας αποκάλυψης πληροφοριών της ίδιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης.1Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel Business rules validation by the European Commission Central Directory
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatXSD User Guide DAC6 Central Directory
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου xsdIsoTypes
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου xsdDac6XML
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου XMLDac6_Samble.xml
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatOδηγίες για επεξεργασία του DAC6 sample file μέσω του δωρεάν editor Notepad++


Back To Top