Τμήμα Φορολογίας | Εφαρμοστικές Οδηγίες
     

       Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:30      

Τμήμα Φορολογίας

Εφαρμοστικές Οδηγίες


Αρ. Οδηγίας Ημερ. Έκδοσης Θέμα Σχετική Φορολογία Σχετική Νομοθεσία Σχόλια Έγγραφο
06/2020 2020/11/27 Καντευθυντήριες γραμμές (άρθρο 59) Εφόρου Φορολογίας προς τις Υπόχρεες Οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 2Α του Νόμου Ν.188 (I)2007 Άμεση Φορολογία / ΦΠΑ O περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος (Ν.188 (I)2007), όπως έχει τροποποιηθεί Έφορος Φορολογίας ως Εποπτική Αρχή της Υπόχρεης Οντότητας Acrobat Reader File
05/2020 2020/11/03 Εφαρμογή του Τροποποιητικού Νόμου 126(I) του 2020 Άμεση Φορολογία Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος, Ν.126(Ι)/2020 Acrobat Reader File
04/2020 2020/10/07 Εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου (άρθρο 2) στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19. Άμεση Φορολογία Ο περί Φορολογίας Εισοδήματος Νόμος-άρθρο 2 Acrobat Reader File
03/2020 2020/10/05 Φορολογικός έλεγχος και αναθεώρηση φορολογικών δηλώσεων Άμεση Φορολογία Ο περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος, άρθρο 5Β Χρόνος υποβολης αναθεωρημένης ΦΔ Acrobat Reader File
02/2020 2020/10/05 Επιστροφή Φ.Π.Α. και Φόρου Εισοδήματος Άμεση Φορολογία / ΦΠΑ i) άρθρο 20_Φ.Π.Α.
ii) άρθρο 35_Περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμος
Με τις τροποποιήσεις που επήλθαν δεν επιστρέφεται οποιοσδήποτε φόρος (Φ.Π.Α./φόρος εισοδήματος), εάν δεν έχουν υποβληθεί οι ΦΔ. Acrobat Reader File
01/2020 2020/09/29 Προσθήκη νέου άρθρου 11Ε ΦΠΑ Άρθρο 4 του τροποποιητικού Νόμου Ν.122(Ι)/2020 Προστέθηκε νέο άρθρο 11Ε Σχετική είναι και η ΕΕ 242 Acrobat Reader File
Back To Top