Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Γενικές Πληροφορίες - CRS


Στα πλαίσια βελτίωσης της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης με βάση το πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών (Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (CRS) που αναπτύχθηκε από το Παγκόσμιο Φόρουμ του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε, στις 29 Οκτωβρίου 2014, ύστερα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 22 Οκτωβρίου 2014, την Πολυμερή Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών (The Multilateral Competent Authority Agreement) για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών.

Στο χώρο αυτό αναρτώνται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της Πολυμερούς Συμφωνίας και του Κοινού Πρότυπου Αναφοράς (Common Reporting Standard) για την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Παγκόσμιου Φόρουμ του ΟΟΣΑ.


Ανακοινώσεις

Ενημερωτικά Έντυπα

Υποβολή Στοιχείων

Συμβαλλόμενα Κράτη

Νομοθεσία

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι/ Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Πολυμερή Συμφωνία των Αρμόδιων Αρχών μπορείτε να βρείτε επίσης στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΟΣΑ (OECD)


Back To Top