Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Εγγραφή και τροποποίηση στοιχείων


H υποβολή αιτήματος για εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο πραγματοποιείται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της Πύλης Φορολογουμένων TAX FOR ALL (TFA).

Προϋπόθεση για την υποβολή του αιτήματος εγγραφής, είναι η Δημιουργία Λογαριασμού στην Πύλη TFA.

Στην Πύλη TFA έχει αναρτηθεί Οδηγός για την εγγραφή και άλλο βοηθητικό υλικό τα οποία μπορείτε να συμβουλευτείτε.1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤΦ1101 Συμπληρωματική Αίτηση για Εγγραφή στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤΦ2003 Αλλαγή Στοιχείων Φορολογουμένου
1Κατεβάστε το αρχείο τύπου AcrobatΤΦ2008 Εξουσιοδότηση για Έμβασμα σε Τραπεζικό Λογαριασμό


Back To Top