Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Οργανωτική Δομή


Η οργανωτική διάρθρωση του Τμήματος Φορολογίας απεικονίζεται στο πιο κάτω διάγραμμα.Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat 2024_ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ.pdf


Back To Top