Ωράριο εξυπηρέτησης κοινού 08:00 - 14:00      

Τμήμα Φορολογίας

Ανακοινώσεις DAC6


Hide details for [<font class="simpletitle">]2021[</font>]2021
- 22/11/2021 DAC6_Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης
 
- 08/11/2021 Εκτός Λειτουργία τα συστήματα FATCA, CRS/DAC2, CbCR/DAC4, DAC6
 
- 01/11/2021 Έκδοση Διατάγματος για τον τρόπο εφαρμογής και ρύθμισης θεμάτων που προκύπτουν αναφορικά με την Οδηγία DAC6.
 
- 21/09/2021 DAC6_Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης
 
- 30/07/2021 DAC6 – Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις - Χρήση υφιστάμενου XML Schema ΜΕΧΡΙ 3 Αυγούστου 2021
 
- 29/07/2021 DAC6 – Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις - Επικαιροποιημένο XML Schema από τις 5 Αυγούστου 2021
 
- 04/06/2021 DAC6 – Οδηγία του Συμβουλίου της ΕΕ για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις
 
- 26/02/2021 DAC6 – Παράταση στην επιβολή διοικητικών προστίμων για εκπρόθεσμη υποβολή πληροφόρησης
 
- 03/02/2021 DAC6_Παράταση στην υποβολή πληροφόρησης
 
- 05/01/2021 Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποχρεωτική αποκάλυψη και ανταλλαγή πληροφόρησης για διασυνοριακές ρυθμίσεις _ DAC6 Γενική πληροφόρηση
 
- 05/01/2021 Εγγραφή Ενδιάμεσων / Φορολογούμενων στην υπηρεσία DAC6
 
Back To Top